Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Các văn bản của Cuộc thi
hướng dẫn viết thuyết minh Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2018

    Bản hướng dẫn viết thuyết minh Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


BẢN THUYẾT MINH

Mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng

tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018 - 2019

 

I. Giới thiệu mô hình, sản phẩm:

1. Tên mô hình, sản phẩm:(Viết ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được bản chất của mô hình, sản phẩm dự thi)

2. Ngày, tháng, năm tạo ra mô hình, sản phẩm:

II. Ý tưởng tạo ra mô hình, sản phẩm: (Nêu rõ nguyên nhân, lý do tạo ra sản phẩm)

- Nêu nguyên nhân, lý do (hoặc động lực) cần thiết phải đưa ra mô hình, sản phẩm hoặc vì sao phải nghiên cứu, sáng tạo ra sản phẩm này?

- Do nhu cầu xã hội hoặc do nhu cầu khác (đam mê nghiên cứu, sáng tạo) cần thiết phải có mô hình, sản phẩm.

III. Nội dung mô hình, sản phẩm:

1. Mô tả mô hình, sản phẩm dự thi: (Đây là nội dung chính của mô hình, sản phẩm dự thi)           

- Nêu quy trình công nghệ dự thi và sơ đồ quy trình công nghệ dự thi (nếu có) hoặc nguyên tắc hoạt động với mô hình, sản phẩm kỹ thuật, (Có thể nêu rõ những sáng tạo, cải tiến mới của quy trình công nghệ dự thi so với mô hình, sản phẩm đã biết).

- Ưu và nhược điểm của mô hình, sản phẩm?

2. Hiệu quả của mô hình, sản phẩm dự thi:

- Lợi ích mô hình, sản phẩm được tạo ra? (về mặt đời sống, môi trường, tạo việc làm, giảm chi phí thời gian).

- Mô hình, sản phẩm có thể áp dụng cho ai? Như thế nào? Ở đâu?

IV. Kết luận: Nêu tóm mô hình, sản phẩm. Chú ý nêu khái quát lại ý tưởng của mô hình, sản phẩm, hiệu quả và ứng dụng của mô hình, sản phẩm.

Xác nhận của cơ quan

(hoặc chính quyền địa phương)

Tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)

  link

Tác giả : BTT
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.