Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Công văn số 23/CV-BTCCT

Công văn số 23/CV-BTCCT ngày 6/10/2017 về việc thông báo kết quả xếp loại các mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Quyết định số 22/QĐ-BTCCT

Quyết định số 22/QĐ-BTCCT ngày 6/10/2017 về việc công nhận các mô hình, sản phẩm đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Công văn số 06/LN ngày 27 tháng 10 năm 2016

Công văn số 06/LN ngày 27 tháng 10 năm 2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình

Quyết định, Quy chế làm việc của BTC, BTK Cuộc thi

Quyết định, Quy chế làm việc của BTC, BTK Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016 - 2017

Quyết định 02/QĐ-BTCCT

Quyết định 02/QĐ-BTCCT ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Ban Thư ký Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Quyết định 520/QĐ-UBND

Quyết định 520/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Quyết định số 25/QĐ-BTCHT ngày 28 tháng 7 năm 2015

Quyết định số 25/QĐ-BTCHT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II, năm 2014 - 2015

Quy chế 05/QC-BTCCT Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh TB năm 2012 - 2013

Ngày 13/2/2012, BTC Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh TB năm 2012 đã ban hành Quy chế số 05/QC-BTCCT Làm việc của Ban Tổ chức, Ban Thư kí Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2012. BBT xin gới thiệu toàn văn Quy chế.
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: