Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi năm 2018-2019

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018-2019

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi năm 2016-2017

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi năm 2014-2015

Mẫu PĐK tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II, năm 2014 - 2015

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi năm 2012-2013

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên,nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2012 - 2013
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: