Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Danh sách công trình, giải pháp đạt giải Hội thi
Danh sách giải pháp đạt giải năm 2008-2009

    DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÁI BÌNH NĂM 2008 - 2009
Danh sách đạt giải 2008-2009
Tác giả : BTT
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: