Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Danh sách công trình, giải pháp đạt giải Hội thi
Quyết định số 26/QĐ-BTCHT ngày 30/10/2017 v/v công nhận các công trình, đề tài, giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2016-2017

    Quyết định số 26/QĐ-BTCHT ngày 30/10/2017 v/v công nhận các công trình, đề tài, giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2016-2017
/CuteUpload/TinTuc/File/QD 26 cong nhan giai HT 2016-2017.pdf
Tác giả : BTT-LHH
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.