Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Các văn bản của hội thi
Quyết định số 26/QĐ-BTCHT

    Quyết định số 26/QĐ-BTCHT ngày 30 tháng 10 năm 2017 về việc công nhận các công trình, đề tài, giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII, năm 2016 - 2017
1. Nội dung Quyết định số 26/QĐ-BTCHT
Tác giả : BBT
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: