Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Các văn bản của hội thi
Công văn số 23/CV-BTCHT

    Công văn số 23/CV-BTCHT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ban Tổ chức Hội thi về việc xin ý kiến các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII, năm 2016-2017
1. Nội dung Công văn số 23/CV-BTCHT

2. Danh sách kèm theoTác giả : BBT
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.