Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Văn bản của Tỉnh
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình v/v thông qua Đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo

    Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình v/v thông qua Đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo
/CuteUpload/TinTuc/File/31-7-19-2.pdf
Tác giả : Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.