Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

PBKT của LHH Thái Bình
Bản tin Khoa học và Kỹ thuật số 01 năm 2018

    Bản tin Khoa học và Kỹ thuật số 01 năm 2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình
Nội dung Bản tin KH&KT số 01/2018
Tác giả : BTTLHH tổng hợp
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: