Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

PBKT của LHH Thái Bình
Khả năng sản xuất của gà H'mông nuôi trong điều kiện nông hộ tại Thái Bình

    Khả năng sản xuất của gà H'mông nuôi trong điều kiện nông hộ tại Thái Bình
Nội dung đề tài
Tác giả : http://vcn.vnn.vn
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: