Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Thái Bình: Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tổ chức Hội nghị thông qua quy chế chấm điểm các giải pháp, mô hình, sản phẩm tham gia dự thi.

    Thực hiện Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình, lần thứ VIII; Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình, lần thứ IV, năm 2018 – 2019, sáng ngày 18/6/2019 Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi đã tổ chức hội nghị nhằm báo cáo kết quả triển khai, thu nhận giải pháp, sản phẩm, mô hình dự thi; Thông qua dự thảo quy định chấm điểm các giải pháp, sản phẩm, mô hình dự thi; danh sách dự kiến Hội đồng Giám khảo Hội thi, Cuộc thi và triển khai các hoạt động Hội thi, Cuộc thi trong Quý III, IV năm 2019. Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc Hội nghị
Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Tư vấn phản biện, Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Thư ký Hội thi trình bày dự thảo Quy định chấm điểm Hội thi; danh sách mời tham gia HĐGK

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 200 công trình, giải pháp dự thi ở tất cả các lĩnh vực của đội ngũ cán bộ, công đoàn viên chức, nhân dân lao động trong toàn tỉnh. Ban Thư ký Hội thi đã kiểm tra sơ khảo, hướng dẫn các tác giả hoàn thiện hồ sơ dự thi, phân loại các hồ sơ giải pháp dự thi, có 186 giải pháp đủ điều kiện vào vòng chấm điểm; Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 170 hồ sơ tham gia dự thi ở tất cả các lĩnh vực của các em học sinh khối trường Tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh sơ khảo, hướng dẫn các tác giả hoàn thiện hồ sơ dự thi, phân loại các hồ sơ giải pháp dự thi, có 134 hồ sơ đủ điều kiện vào vòng chấm điểm.


 

 

Bà Nguyễn Thị Anh - Trưởng Ban Thông tin, Phổ biến kiến thức và Hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Thư ký Cuộc thi trình bày dự thảo Quy định chấm điểm Cuộc thi, danh sách mời tham gia HĐGK


Hội nghị đã thông qua dự thảo quy định chấm điểm các giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi, danh sách mời tham gia Hội đồng Giám khảo và triển khai các hoạt động Hội thi và Cuộc thi trong quý IV năm 2019. Đặc biệt, trong năm nay, theo Thông tư 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính mức thưởng của Hội thi, Cuộc thi sẽ có sự điều chỉnh. Đây là nguồn cổ vũ, động viên kịp thời góp phần khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn hăng hái thi đua, phấn đấu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

 Tác giả : Ban Thông tin - LHH
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.