Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Thái Bình: Liên hiệp Hội tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh cho các hội thành viên.

    Sáng ngày 21/3/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức tập huấn cho 120 đại biểu đến từ các hội thành viên Liên hiệp Hội về kỹ năng xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh. Tới dự có đ/c Bùi Quang Hộ - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, đ/c Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội cùng lãnh đạo các Hội thành viên của Liên hiệp Hội.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Khương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh, giảng viên của lớp tập huấn đã trao đổi với các đại biểu tham dự nhiều nội dung trọng tâm trong xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó đặc biệt chú ý đến một số yêu cầu đối với nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, các căn cứ, nguyên tắc để xây dựng đề xuất, xác định danh mục nhiệm vụ KHCN đặt hàng cấp tỉnh, nguyên tắc tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Ông Khương nhấn mạnh, để tham gia tuyền chọn, các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với chuyên môn của nhiệm vụ KHCN, có đủ điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và có khả năng liên kết với các tổ chức khác để thực hiện nhiệm vụ KHCN được quyền tham gia tuyển chọn. Riêng đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh phải đáp ứng được đầy đủ điều kiện về năng lực cũng như thời gian chủ trì việc thực hiện nhiệm vụ.Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi của Hội thành viên về kỹ năng xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học, các bước chuẩn bị hồ sơ đăng ký cũng được thảo luận đã tạo nên không khí cởi mở và sôi nổi trong lớp tập huấn.

Hội nghị tập huấn nằm trong chương trình phổ biến kiến thức năm 2019 của Liên hiệp Hội.


Tác giả : Ban Thông tin - LHH
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.