Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Liên hiệp Hội khen thưởng 05 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội.

    Chiều ngày 25/01/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

      Tới dự có đ/c Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, lãnh đạo các hội thành viên Liên hiệp hội và phóng viên báo đài trên địa bàn tỉnh.

 

                                            Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: Thành Năm)

     

Trong năm 2017, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã phát huy tốt vai trò tập hợp, huy động sức sáng tạo, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tỉnh, đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội được củng cố và hoàn thiện. Số lượng và chất lượng hội viên của nhiều Hội được nâng cao. Toàn Hội trong năm kết nạp thêm được 480 hội viên, nâng tổng số hội viên của Liên hiệp Hội lên trên 200.000 người. Liên hiệp hội đã từng bước thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và chuyển giao công nghệ; chủ động đề xuất xây dựng đề án phổ biến kiến thức giai đoạn 2017-2020 trình UBND tỉnh phê duyệt; Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học vào đời sống sản xuất; Hoạt động sáng tạo và tuyên dương trí thức được đẩy mạnh tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân lao động và trí thức, các hội thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

 

                  Đ/c Nguyễn Hoàng Giang - PCT UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Thành Năm)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Liên hiệp hội đạt được trong năm 2017. Đ/c cũng đề nghị, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác trong năm 2018, Liên hiệp Hội cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, trong đó đề cao vai trò của khoa học công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất, đời sống, tiếp tục vận động đội ngũ trí thức trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục những hạn chế, khó khăn, cống hiến tài năng và trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Liên hiệp Hội cần chủ động trong hoạt động phản biện và giám định xã hội với tinh thần khách quan, dân chủ; Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền bá tri thức, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; Tăng cường gắn kết chặt chẽ các hội thành viên, điều chỉnh bổ sung quy chế hoạt động; Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành trong tỉnh thông qua việc ký kết các chương trình phối hợp nhằm đa dạng hóa hoạt động. Liên hiệp Hội cần chủ động nghiên cứu vai trò của trí thức tỉnh nhà đối với các vấn đề trọng yếu của tỉnh, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chủ động tham mưu, đề xuất làm nổi bật vai trò của trí thức góp phần xây dựng thành phố thông minh, đô thị thông minh.

 

 

              

Đ/c Lê Hồng Sơn – Ủy viên HĐTW Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam,

Chủ tịch Liên hiệp Hội Thái Bình tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc (ảnh: Thành Năm)

Hội  nghị đã tiến hành kiện toàn chức danh Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền- Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Thái Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cũng nhân dịp này, 05 tập thể và 03 cá nhân có thành  tích xuất sắc trong phong trào phát triển Hội đã được nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp Hội tỉnh.

Nguyễn Anh - Trưởng Ban Thông tin Liên hiệp Hội

 

 

Tác giả : Nguyễn Anh - Trưởng Ban Thông tin LHH
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: