Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Liên hiệp Hội tổng kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017 và ký kết Chương trình phối hợp với các đơn vị trong tỉnh.

    Sáng ngày 11/7/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2021 với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


 Tới dự có ông Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội và phóng viên báo, đài trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, tập hợp được nhiều trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN). Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiên cứu và chuyển giao KH&CN vào sản xuất đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức, ngày càng sát với thực tế. Từ tháng 4 đến tháng 5/2017, Liên hiệp Hội đã tổ chức 04 lớp tập huấn “Phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp” cho 300 cán bộ, hội viên, nông dân tại các xã Tân Hòa huyện Vũ Thư, xã Vũ Chính, Vũ Phúc thành phố Thái Bình, xã Đông Thọ, Đông Hưng, Thái Bình; Tập huấn "ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản nâng cao chất lượng sản phẩm" cho 100 hộ nuôi trồng thủy sản tại xã Đông Minh huyện Tiền Hải; triển khai, nhân rộng để tài "Xây dựng mô hình nuôi gà H'Mông thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình" tại 05 mô hình với số lượng 1.500 con gà tại các huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Đông Hưng. Hoạt động sáng tạo KH &CN, biểu dương trí thức cũng được tăng cường đã góp phần đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ VII, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ III đã nhận được 370 đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm tham gia dự thi. Liên hiệp Hội đã phối hợp cùng các cơ quan đồng tổ chức triển khai họp Hội đồng giám khảo, phân công chấm điểm các đề tài. Các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề được triển khai hiệu quả. Căn cứ vào Quyết định số 3668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Liên hiệp Hội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan, điều chỉnh đề án bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội năm 2017 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án: Quy hoạch thủy lợi chi tiết tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng;tổ chức Hội thảo, tập huấn "Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội" cho 160 đại biểu là hội viên các Hội thành viên và đội ngũ chuyên gia của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ngoài ra, các hội thành viên của Liên hiệp Hội cũng có nhiều hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Ký kết chương trình phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các sở, ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đạt được thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế Liên hiệp Hội cần khắc phục như: Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa rõ nét, tiếng nói của đội ngũ trí thức còn hạn chế; Chưa có nhiều đổi mới trong nội dung và hình thức hoạt động, đặc biệt là trong tập hợp đội ngũ trí thức trẻ và trí thức ở tỉnh ngoài; Việc phối kết hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh còn chưa chặt chẽ.

Thay mặt HĐND, UBND tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Giang đề nghị thời gian tới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần nghiêm túc nghiên cứu tồn tại hạn chế, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trong Ban Chấp hành vì yếu tố con người hết sức quan trọng; Cần cụ thể hóa chương trình hành động, đổi mới nội dung, hình thức, nhân rộng các mô hình điển hình; Rà soát đổi mới phương thức tổ chức đánh giá sản phẩm công trình khoa học công nghệ, đưa các đề tài có tính ứng dụng cao vào thực tiễn; Xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện các nội dung phối hợp đã ký kết với các sở, ngành, chú ý làm tốt từng việc nhằm đảm bảo hiệu quả; Nghiên cứu bám sát quy trình tham mưu của UBND tỉnh ban hành các văn bản, chủ trương nhằm thực hiện tốt các hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

   Cũng tại hội nghị, để nâng cao năng lực hoạt động, Liên hiệp Hội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2021 với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đồng thời tổ chức chia tay Ủy viên Ban Chấp hành khóa  IV đối với bà Nguyễn Thị Mai Anh – PCT Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Trần Thế Định – PGĐ Sở Công thương (vì lí do nghỉ hưu).

Tác giả : Nguyễn Vân Anh - Trưởng Ban Thông tin LHH
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: