Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin tức - sự kiện
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

    Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thành Tâm

Kính thưa đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Bùi Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; 

Kính thưa Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị đại biểu khách quý! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân dân tỉnh ta trước thời cơ, vận hội mới. 

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi trân trọng gửi đến đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các vị khách quý lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Xin được chúc mừng các vị, các đồng chí đã được Đại hội hiệp thương dân chủ cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chúc các vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị của mình, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. 

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể Đại hội! 

Những năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức hai con số và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, cao gấp 1,8 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt xa dự toán được giao. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về số lượng và số vốn đầu tư. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 263/263 xã và 5/7 huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí quốc gia; 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,35%, bằng gần một nửa so với mức bình quân chung của cả nước. An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. 

Trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp quan trọng, tích cực của MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã nỗ lực và có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, các tôn giáo; đồng thời, chú trọng phát huy vai trò tích cực của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương; không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động của MTTQ các cấp ngày càng hướng mạnh về cơ sở; nhất là ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, là cầu nối quan trọng, mối liên kết hiệu quả giữa quần chúng nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, hưởng ứng đã mang lại kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Vai trò của MTTQ các cấp trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định; đã khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên từng bước đi vào nền nếp; hiệu quả hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư ở cộng đồng ngày càng được phát huy, nhất là trong giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, qua đó phát huy quyền dân chủ trực tiếp và vai trò tự quản của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều cố gắng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nắm bắt, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống người dân, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất đáng trân trọng, tự hào, góp phần củng cố, nâng cao vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị cùng cấp, khẳng định vai trò của MTTQ thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân, là cơ sở chính trị của cấp ủy, chính quyền, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những thành quả mà MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh còn bộc lộ những hạn chế, bất cập như trong báo cáo của Đoàn Chủ tịch và ý kiến tham luận của các đại biểu đã nêu. Tôi đề nghị với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, Đại hội chúng ta cần tiếp tục phân tích, đánh giá, chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn trong hoạt động của MTTQ các cấp thời gian tới. 

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể Đại hội! 

Ngày nay, đất nước, quê hương ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới; đặc biệt, tỉnh nhà đang triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đã ký kết, nhất là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu... sẽ mang lại nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi sự nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản đồng tình với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời, đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm một số vấn đề sau: 

Một là, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định MTTQ là cơ sở chính trị của cấp ủy, chính quyền; là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, MTTQ các cấp cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục phát huy vai trò tích cực của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong tổ chức thực hiện; củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời, phân biệt, nhận diện được những biểu hiện trá hình, những thông tin sai trái, xuyên tạc và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, từ đó đề cao cảnh giác, không tin, không nghe và không bị cuốn theo sự kích động của các phần tử xấu. 

Hai là, MTTQ các cấp cần bám sát các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành, từ đó xác định trách nhiệm và đề ra các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể, sát thực để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và phát huy lợi thế so sánh của mỗi tổ chức thành viên để có những đóng góp nhiều nhất, hiệu quả nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ba là, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả; tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa. Các phong trào, hoạt động của MTTQ phải lấy người dân làm trung tâm, đáp ứng đúng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.Tiếp tục đổi mới phương thức và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả, bền vững; đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự..., đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương. 

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy chế, quy định của Đảng; chủ động tham gia, góp ý với cấp ủy, chính quyền trong hoạch định chủ trương, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, lệch lạc trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản ở thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố, hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Năm là, tập trung xây dựng, củng cố MTTQ các cấp vững mạnh. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, chú trọng củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận ở các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể Đại hội! 

Tự hào về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình tin tưởng chắc chắn rằng: Mặt trận và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. 

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, đặc biệt là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong khu vực và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, các vị chức sắc tôn giáo đã luôn đồng hành, cổ vũ, động viên, giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức MTTQ các cấp vững mạnh; kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan, tổ chức để Thái Bình và MTTQ tỉnh Thái Bình có bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong tương lai. 

Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả : baothaibinh.com.vn
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.