Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin tức - sự kiện
Thái Bình: Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Liên hiệp Hội báo cáo Đề án Giải thưởng Lê Quý Đôn về Khoa học và công nghệ

    Sáng ngày 9/5/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án Giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học và công nghệ.

Giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học và công nghệ là giải thưởng về lĩnh vực khoa học và công nghệ mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn để xét tặng, công bố cho tác giả có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khoa học, công nghệ của tỉnh; có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ, đạt hiệu quả kinh tế, xã hội, có tính khả thi đã nghiên cứu, công bố và áp dụng hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Liên hiệp Hội là đơn vị  chủ trì thực hiện Giải thưởng. Giải thưởng tổ chức 03 năm/lần, trao cho 15 tác giả công trình thuộc 3 lĩnh vực: nghiên cứu khoa học; nghiên cứu và phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ với mức thưởng trị giá bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm xét tặng. 

Sau khi nghe Liên hiệp Hội báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Giải thưởng, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành có liên quan, chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận: Giải thưởng cần phải triển khai sớm, Vì vậy, giao cho Liên hiệp Hội nghiên cứu kỹ Nghị định 78 hoàn thiện về Quy chế Giải thưởng, chuẩn bị hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về Giải thưởng; Giao Sở Tài chính trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nội vụ bố trí kinh phí để Liên hiệp Hội triển khai Giải thưởng; Giao Sở Nội vụ thẩm định kỹ cơ cấu, tính chất, quy mô, ý nghĩa của Giải thưởng; Giao Sở Tư pháp rà soát lại Giải thưởng đảm bảo để văn bản bám sát Thông tư, Nghị định.

Trên cơ sở kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp Hội đang nhanh chóng hoàn hiện văn bản, tiến hành các thủ tục cần thiết đểGiải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học và công nghệ sớm được triển khai, góp phần tôn vinh, động viên, khuyến khích kịp thời những tác giả công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu, nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và tôn vinh các tập thể, cá nhân có những đóng góp thiết thực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước và sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 


Tác giả : Ban Thông tin - LHH
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.