Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin tức - sự kiện
Thái Bình: Liên hiệp Hội Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành năm 2018

    Chiều ngày 9/7/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổng kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đề xuất nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, hội thành viên Liên hiệp hội và phóng viên báo, đài trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2018, Liên hiệp hội đã xây dựng thành công mạng lưới chuyên gia chuyên ngành phục vụ hoạt động tư vấn, phản biện với trên 100 người là các nhà khoa học, chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực ở trong tỉnh và trong cả nước; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tôn vinh trí thức như: thăm và tặng quà cá nhân tiêu biểu nhân ngày KHCN 18/5, tổ chức hội nghị đại biểu trí thức với chủ đề “trí thức với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” đồng thời tôn vinh 171 tân Phó Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2017; lựa chọn, giới thiệu 03 công trình đoạt giải toàn quốc đăng trong sách vàng Việt Nam năm 2018; Thực hiện sáng tạo công tác nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng nhiều đề tài có hiệu quả cao vào thực tiễn như đề tài “Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm Lebio trong nuôi tôm thẻ chân trắng” tại xã Nam Thịnh, Tiền Hải; tích cực tuyên truyền phổ biến về Hội thi, Cuộc thi giúp cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hiểu sâu và tích cực tham gia. Ngoài ra, Liên hiệp hội cũng đã từng bước thực hiện tốt công tác xã hội hóa các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND đồng chí Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận những kết quả mà Liên hiệp hội đạt được, đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ các tồn tại, hạn chế mà Liên hiệp hội cần khắc phục như: Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa rõ nét nên tiếng nói của đội ngũ trí thức nhằm góp phần xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh còn hạn chế, Liên hiệp hội cần bổ sung đội ngũ trí thức có trình độ sớm xây dựng thành công ngân hàng chuyên gia; chưa có nhiều biện pháp hiệu quả để tập hợp đội ngũ trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp, trí thức người Thái Bình đang công tác tại tỉnh ngoài; việc phối hợp với các sở, ban, ngành có lúc, có nơi chưa chặt chẽ dẫn đến việc triển khai ứng dụng KHKT vào thực tiễn còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Liên hiệp hội cần nghiêm túc nghiên cứu, xác định đúng nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nhằm đưa ra giải pháp phù hợp; chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm động viên đội ngũ trí thức  tích cực đóng góp trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đặc biệt, Liên hiệp Hội cần tiếp thu và ứng dụng một cách sáng tạo, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đưa các hoạt động của mình vào chiều sâu, xứng tầm với vị thế là tổ chức của đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh. Đồng thời, Liên hiệp Hội cần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức Hội thi, Cuộc thi nhằm phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của trí thức, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học rộng khắp nhằm tạo ra phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học – công nghệ trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường mối liên kết với các sở, ban, ngành, các Hội thành viên, nhằm xây dựng một hệ thống Liên hiệp Hội đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội đã chia tay 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ, gồm: Đ/c Khúc Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh và đ/c Nguyễn Như Liên - Chủ tịch Chi hội Khuyến nông tỉnh.

Tác giả : BTT
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.