Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin tức - sự kiện
Liên hiệp Hội Thái Bình ký kêt chương trình phối hợp với Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh

    Chiều ngày 20/6/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2023. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành và phóng viên báo đài trên địa bàn tỉnh.

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm mục đích tăng cường sức mạnh của mỗi bên, khai thác có hiệu quả nguồn lực sáng tạo của cán bộ, trí thức, người lao động giúp nâng cao chất lượng các hoạt động của tổ chức Hội. Trên cơ sở đó, phát huy tiềm năng của trí thức Thái Bình trong các hoạt động, sản xuất, kinh doanh và các chương trình xã hội. Đồng thời cũng tạo điều kiện để đội ngũ trí thức của tỉnh phát huy tiềm năng, trí tuệ, kiến thức trong các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện và giám định xã hội. Tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Tăng c­ường và nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, phát triển tri công nghệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh đến đông đảo đơn vị sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.


Trên cơ sở trách nhiệm của mỗi bên, Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 -2023 tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Tuyên truyền, phổ biến ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vào sản xuất, kinh doanh, vận động trí thức trong doanh nghiệp phát huy tiềm năng, trí tuệ đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học, công nghệ và kỹ thuật theo định kỳ; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh trí thức tiêu biểu, các nhà sáng chế không chuyên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp toàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc cách mạng 4.0, vận động các doanh nghiệp ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sản xuất, kinh doanh.

Tác giả : BTT
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 6A- Bồ Xuyên - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 0227.3740.223/ 3731.947/ 3733.635 Fax:0227.3740.223  Email: