Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin tức - sự kiện
Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại Hưng Hà

    Sáng ngày 19/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại huyện Hưng Hà.

Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan dự buổi làm việc.

Triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về: một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc; xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết. Chỉ đạo thường trực HĐND, UBND huyện, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và cụ thể hóa công việc, xác định rõ thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch hợp nhất chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 5/2018); xây dựng kế hoạch sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện với Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện với Ban Quản lý di tích lịch sử huyện; rà soát tổ chức bộ máy và biên chế ở cấp huyện, cấp xã và rà soát, phân loại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư. Trên cơ sở rà soát, huyện xây dựng kế hoạch tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến: hợp nhất chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; sáp nhập các cơ quan có chức năng tương đồng, các trường tiểu học và THCS trên cùng một xã; giải quyết số lượng cấp trưởng, cấp phó, cán bộ các đơn vị sự nghiệp dôi dư khi thực hiện việc sáp nhập…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hành động quyết liệt với quyết tâm cao nhất để thực hiện các nghị quyết. 

Về việc sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy, việc gì đã rõ có thể làm ngay được thì làm ngay như:  Sắp xếp lại bộ máy Trung tâm Hội nghị huyện, sáp nhập Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện với Ban Quản lý di tích lịch sử huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện với Trung tâm Y tế huyện. 

Việc gì chưa rõ mô hình thì xây dựng các đề án, kế hoạch làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Huyện cũng xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình sáp nhập Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND – UBND huyện, hợp nhất chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng; sáp nhập các trường THCS với trường tiểu học trong 1 xã, trong đó phải chú trọng rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, viên chức để bố trí, sắp xếp cho phù hợp. Tiến hành rà soát, có lộ trình, bước đi cụ thể sáp nhập những xã, thôn, tổ dân số không đủ điều kiện theo quy định. 

Tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nghiên cứu mô hình Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBND xã, nơi nào có điều kiện thì triển khai thực hiện; sắp xếp lại số lượng cấp phó dôi dư. 

Nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là những người trực tiếp liên quan trong quá trình sắp sếp, tinh gọn bộ máy; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong thực hiện; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình thực hiện các nghị quyết.

Tác giả : http://baothaibinh.com.vn
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.