Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin tức - sự kiện
Giao ban công tác tuyên giáo quý I/2018

    Đây là nội dung hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều ngày 11/4.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quý I/2018, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở và các ngành, đơn vị trong khối tư tưởng văn hóa và lĩnh vực an ninh, tư tưởng văn hóa đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, nhạy bén nắm bắt tình hình, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác; kịp thời tham mưu nhiều nội dung quan trọng về tư tưởng chính trị; góp phần động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Công tác thông tin tuyên truyền và định hướng thông tin tuyên truyền được triển khai chặt chẽ, thường xuyên trong toàn ngành tuyên giáo với những hình thức đa dạng như: ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền chung hàng quý; hướng dẫn tuyên truyền riêng đối với một số nhiệm vụ chính trị quan trọng; duy trì nền nếp việc tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng, giao ban công tác tuyên giáo, giao ban khối hàng quý; biên tập các bản tin Thông báo nội bộ, Tài liệu tham khảo hàng tháng, bản tin kinh tế - xã hội Thái Bình hàng quý; tổng quan báo chí hàng ngày… Nhờ đó, thông tin được cung cấp phong phú và định hướng một cách kịp thời. Hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và các cơ quan báo chí, truyền thông được tăng cường, nhất là trong các khối: tư tưởng văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa; khối khoa giáo; khối lý luận chính trị… Đã tích cực phối hợp trong công tác thông tin - tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội; tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc và một số vấn đề phức tạp, bức xúc nảy sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công tác tuyên giáo đã đạt được trong quý I/2018. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập trung tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí trong Bộ tiêu chí mới và việc nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Tuyên truyền vận động người dân đấu nối sử dụng nước sạch. Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, kỷ niệm lớn của đất nước; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội các cấp; công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; việc triển khai xây dựng khu kinh tế biển của tỉnh và khu nông nghiệp công nghệ cao ở Quỳnh Phụ. Tham mưu tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu và phối hợp với các cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, tôn giáo. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong đấu tranh, phản bác chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu phương án khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận 29 của Ban Bí thư Trung ương về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Tác giả : http://baothaibinh.com.vn
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.