Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tiêu điểm
Mời tham dự Chương trình "Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam - VACI 2014"

    Chương trình "Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam - VACI 2014" với chủ đề "Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình". Hạn chót nộp hồ sơ: 17h ngày 21/3/2014.

Chương trình VACI 2014 do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức dự kiến tài trợ cho ít nhất 20 sáng kiến, tối đa 300 triệu VND cho mỗi sáng kiến, là các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề cấp địa phương thuộc phạm vi chủ đề của Chương trình. Tất cả những tổ chức Việt Nam có tư cách pháp nhân hợp lệ đều có thể gửi sáng kiến dự thi tới Chương trình.

Ba hội thảo chuyên đề, các trao đổi trực tuyến nhằm giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 03/2014. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức các hội thảo này.

Để đăng ký tham gia hội thảo chuyên đề và trao đổi trực tuyến, vui lòng liên hệ:

Chị Phạm Thị Thanh Hiền
Thanh tra Chính phủ 
Tel: 0804 8070; Fax: 0804 8109
Email: thanhhien1503@gmail.com    

Hoặc

Chị Chu Thị Thúy Linh
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
Tel: (04) 3936- 7335;  Fax: (04) 3935 0752
Email: lchu1@worldbank.org   

Xin xem tài liệu, thể lệ cuộc thi và mẫu dự thi tại các trang web www.thanhtra.gov.vn hoặchttp://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2013/12/09/the-vietnam-anti-8211-corruption-initiative-program-2014-launched-with-the-theme-more-transparency-integrity-and-accountability

Tác giả : Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình.